Bestellen & Retourneren

BESTELLEN

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Niet in de prijs inbegrepen zijn de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier.

De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot deze volledig zijn betaald.

Producten kunnen betaald worden met Ideal, Creditcard, Apple Pay, Klarna & Paypal.

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet tijdige levering.

De via de webshop weergegeven aanbiedingen zijn vrijblijvend; maken geen aanbod uit en gelden slechts tot zolang de voorraad strekt. Er is pas een bindende overeenkomst na onze schriftelijke bevestiging per e-mail.

Wij kunnen geen veranderingen aanbrengen in bestellingen nadat deze geplaatst zijn. We kunnen ook geen bestellingen annuleren nadat deze geplaatst zijn. Je bestelling wordt namelijk altijd direct afgehandeld door ons.

De goederen reizen op risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging gedurende de verzending.

Klachten of betwistingen dienen binnen 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Uw gegevens worden opgeslagen in ons systeem en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering. U beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk of per e-mail mededelen.

Wij leveren onze producten wereldwijd.

RETOURNEREN

  • Het retourneren van een artikel moet binnen 14 dagen na aankoop plaatsvinden.
  • De artikelen moeten zich in de oorspronkelijke staat bevinden en alle labels en prijskaartjes bevatten.
  • Log in via onderstaande knop om jouw retour aan te melden